สาขาต่างจังหวัด
Img

  สาขาเชียงใหม่

  ผู้จัดการสาขา นายสุรศักดิ์ กอบหิรัญกุล
  โทร. 08-4502-9774
  ที่ตั้ง เลขที่ 459/29-30 ถนนเจริญเมือง
  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 0-5324-5743, 0-5324-9974
  โทรสาร 0-5326-6068  สาขานครสวรรค์

  ผู้จัดการสาขา นายวสุพล บุญเพ็ง
  โทร. 09-3131-9333
  ที่ตั้ง เลขที่ ง. 112/308-309 ถนนเมฆสวรรค์
  ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ 0-5631-3884 - 5
  โทรสาร 0-5631-3886, 0-5633-3983  สาขานครปฐม

  ผู้จัดการสาขา นายภาสุฤทธิ์ สุวรรณศร
  โทร. 08-8847-1119
  ที่ตั้ง เลขที่ 28/48 ถนนยิงเป้า
  ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 0-3414-4831
  โทรสาร 0-3414-4832  สาขาสุพรรณบุรี

  ผู้จัดการสาขา นายภาสุฤทธิ์ สุวรรณศร (รักษาการ)
  โทร. 08-8847-1119
  ที่ตั้ง เลขที่ 249/9 หมู่ 5
  ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  โทรศัพท์ 0-3550-3003
  โทรสาร -


  สาขาปทุมธานี

  ผู้จัดการสาขา นายคธาวุธ อุทุมมา
  โทร. 08-4451-1944
  ที่ตั้ง เลขที่ 69/9 หมู่ที่ 2 ถนนสายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.3035)
  ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  โทรศัพท์ 0-2101-1293
  โทรสาร 0-2101-1294


  สาขานครราชสีมา

  ผู้จัดการสาขา นายวัจนะ ประเสริฐสังข์
  โทร. 08-8582-1545
  ที่ตั้ง เลขที่ 9 สมปกรณ์เพลส ถนนเซนต์เมรี่
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ 0-4400-5894
  โทรสาร -  สาขาร้อยเอ็ด

  ผู้จัดการสาขา นายวัชรศักดิ์ จันทะวงศ์
  โทร. 08-9710-9276
  ที่ตั้ง เลขที่ 37/53 ถนนสันติสุข
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 0-4351-5288
  โทรสาร 0-435-15289  สาขากาฬสินธุ์

  ผู้จัดการสาขา นายสุนิจ สุภาษี
  โทร. 09-8586-6823
  ที่ตั้ง เลขที่ 50/1 ถนนสุทธิเดช
  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-6732
  โทรสาร 0-4381-6731  สาขามหาสารคาม

  ผู้จัดการสาขา นายมานพ นันทสมบูรณ์
  โทร.09-3532-7997
  ที่ตั้ง เลขที่ 1/24 ซอยนครสวรรค์ 39 ถนนนครสวรรค์
  ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
  โทรศัพท์ 0-4374-0226
  โทรสาร 0-4374-0225  สาขาขอนแก่น

  ผู้จัดการสาขา นายพัทยา เชื้อพระซอง
  โทร. 08-3616-9375
  ที่ตั้ง เลขที่ 148/23 หมู่ 2

  ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 0-4322-6338 – 9
  โทรสาร 0-4332-1300  สาขาอุบลราชธานี

  ผู้จัดการสาขา นายสุชาติ เทียนพิทักษ์
  โทร. 08-6646-2121, 08-1707-6397
  ที่ตั้ง เลขที่ 436-436/1 ถนนเทพโยธี
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 0-4524-0771
  โทรสาร 0-4524-0772  สาขาชลบุรี

  ผู้จัดการสาขา นายอุดร ลิปลั่ง
  โทร. 081-870-6229
  ที่ตั้ง เลขที่ 377/123-4 โครงการศรีราชา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  โทรศัพท์ 033-002-378
  โทรสาร 033-002-379  สาขาสุราษฎร์ธานี

  ผู้จัดการสาขา นายสุชาติ นวลมุสิก
  โทร. 08-8383-2954
  ที่ตั้ง เลขที่ 18/64-66 หมู่บ้านมุกธานี 1 ถนนราษฎร์บำรุง
  ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 0-7722-2934
  โทรสาร 0-7722-2844  สาขากระบี่

  ผู้จัดการสาขา นายอดิเทพ มีเพียร ( รักษาการ )
  โทร. 08-6278-8890
  ที่ตั้ง เลขที่ 1/13 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ ถนนมหาราช
  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
  โทรศัพท์ 0-7563-1882
  โทรสาร 0-7563-1868  สาขาภูเก็ต

  ผู้จัดการสาขา นายกฤษฎา เพชรสุวรรณ
  โทร. 08-6682-9846
  ที่ตั้ง เลขที่ 128/55 หมู่บ้านท้อปแลนด์รัษฎา ถนนประชาอุทิศ
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 0-7662-0725
  โทรสาร 0-7662-0724  สาขาหาดใหญ่

  ผู้จัดการสาขา นางสาวปราณี พุทธภาทา
  โทร. 06-2951-2529
  ที่ตั้ง เลขที่ 603/7 หมู่บ้านถาวรซิตี้ ถนนธรรมนูญวิถี
  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์ 0-7435-6470
  โทรสาร 0-7435-6471

© .Siamappraisal Company

Top